Skip to main content

Hội nghị Đối thoại giữa CT UBND xã Vân An với Đoàn viên, Thanh niên, Hội viên Hội LHPN năm 2024

Ngày 22/5/2024  UBND xã Vân An đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với đoàn viên thanh niên, hội viên Hội LHPN xã  Vân An năm 2024. Đồng chí Linh Văn Quý – Phó bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo HĐND xã, UBMTTQVN xã; đại diện các đoàn thể xã; Đoàn viên thanh niên; Hội viên Hội LHPN trên địa bàn xã.

123

Các đại biểu tham dự Hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội  những tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024  trên địa bàn xã. Trong không khí đối thoại cởi mở, dưới sự chủ trì, điều hành của các đồng chí Linh Văn Quý – PBT Đảng ủy, CT UBND xã, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên dự Hội nghị đã thẳng thắng bày tỏ, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị liên quan đến các cơ chế chính sách, các nội dung mà đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ quan tâm

123

Đại diện đoàn viên thanh niên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị có 10 ý kiến, kiến nghị; trong đó đoàn viên thanh niên với 04 lượt ý kiến, Hội viên phụ nữ 06 ý kiến về nhiều lĩnh vực như: Lĩnh vực văn hóa,; Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, chương trình xóa đói giảm nghèo; phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại địa phương… Các ý kiến kiến nghị của đoàn viên, thanh niên;  hội viên hội phụ nữ xã đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã trả lời, trao đổi và giải đáp ngay tại buổi đối thoại. Ngoài ra còn có những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đồng Chủ tịch UBND xã đã nghiêm túc tiếp thu kiến nghị các cấp có thẩm quyên quan tâm, xem xét.

123

Đ/Đ/c Linh Văn Quý – PBT, CT UBND xã trao đổi trả lời

các ý kiến tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí  Linh Văn Quý – PBT, CT UBND xã đề nghị Hội LHPN, Đoàn TN xã trong thời gian tới cần chủ động, linh hoạt, bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng của Đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ xã. Tuyên truyền, vận động thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là việc chấp hành tốt luật đất đai theo Nhà nước quy định. Chú trọng tới việc phát triển kinh tế của Đoàn viên thanh niên và hội viên Hội LHPN xã, theo dõi, giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng Đoàn viên thanh niên và Hội LHPN xã để ổn định cuộc sống; Kịp thời tuyên dương, biểu dương hoặc đề xuất cấp trên biểu dương, khen thưởng những Đoàn viên thanh niên và Hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của đoàn, của hội.

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
88/BC-UBND
26-06-2024
91/BC-UBND
02-07-2024
54/KH-UBND
01-07-2024
89/BC-UBND
28-06-2024
87/BC-UBND
25-06-2024
86/BC-UBND
25-06-2024
85/BC-UBND
24-06-2024
84/BC-UBND
24-06-2024
83/BC-UBND
21-06-2024
80/BC-UBND
18-06-2024

About