Skip to main content
ỦY BAN MTTQ XÃ VÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

RA MẮT TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG, CÂU LẠC BỘ NHẢY DÂN VŨ THỂ THAO

Các tổ chức Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã Vân An tổ chức tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kết nạp Hội viên danh dự Hội Liên hiệp phụ nữ

 

Ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” tại xã Vân An

 

Hội nghị tổng kết mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Vân An

Khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Vân An

 

Nhiều hoạt động có ý nghĩa trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại xã Vân An

Hội nghị sơ kết công tác Hội Nông dân, Hội Liên Hiệp Phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023

ỦY BAN MTTQ, HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ VÂN AN TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Subscribe to Tin hoạt động

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
88/BC-UBND
26-06-2024
91/BC-UBND
02-07-2024
54/KH-UBND
01-07-2024
89/BC-UBND
28-06-2024
87/BC-UBND
25-06-2024
86/BC-UBND
25-06-2024
85/BC-UBND
24-06-2024
84/BC-UBND
24-06-2024
83/BC-UBND
21-06-2024
80/BC-UBND
18-06-2024

About