Skip to main content

UBMTTQ xã Vân An hoàn thiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”

Ngày 21/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vân An đã hoàn thiện công trình “Đường cờ Tổ Quốc” tại thôn Túng Mẩn. Đây là công trình Chào mừng Đại hội MTTQ xã Vân An, nhiệm kỳ 2024 -2029.

123

Đ/c Nông Thanh Huế - CT UBMTTQ xã  bàn giao công trình cho đại diện thôn Túng Mẩn

 Công trình "Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Túng Mẩn được lắp đặt 40 chân cột và treo 40 lá cờ Tổ quốc với chiều dài gần 600m, tổng trị giá hơn 5 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ  UBMTTQ xã  vận động  được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

123

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” có chiều dài gần 600m, với  40 cờ Tổ quốc

Đây là công trình đường cờ thứ 3 trên địa bàn xã thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Vân An. Đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng cảnh quan các tuyến đường tại khu dân cư trên địa bàn xã./.

                             Nguồn: UBMTTQ xã

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
88/BC-UBND
26-06-2024
91/BC-UBND
02-07-2024
54/KH-UBND
01-07-2024
89/BC-UBND
28-06-2024
87/BC-UBND
25-06-2024
86/BC-UBND
25-06-2024
85/BC-UBND
24-06-2024
84/BC-UBND
24-06-2024
83/BC-UBND
21-06-2024
80/BC-UBND
18-06-2024

About