Skip to main content

ỦY BAN MTTQ XÃ VÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Ngày 6/3/2024,  UB MTTQ xã Vân An tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch thực hiện Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm trên địa bàn xã Vân An năm 2024.

123

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Nông Thanh Huế  - CT UBMTTQ xã - chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí: đ/c Tô Văn Mai – PBTT Đảng ủy, đ/c Linh Văn Quý – PBTT, CT UBND xã,  đ/c Lường Văn Thiện – PCT HĐND xã, các đồng chí trưởng các đoàn thể, công chức liên quan (trực tiếp tham mưu văn bản) và trưởng ban công tác mặt trận ở các thôn.

Tại Hội nghị có 08 ý kiến tham gia phản biện của c; trong đó, đề nghị các cơ quan tham mưu soạn thảo viện chứng, làm rõ thêm một số chủ trương, biện pháp cụ thể để phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí trong năm 2024,  các giải pháp về giải pháp xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập bình quân đầu người,.; đồng thời, đề nghị nghiên cứu, sắp xếp, điều chỉnh lại bố cục, nội dung của kế hoạch dễ đọc, dễ hiểu, dễ triển khai, thực hiện.

123

Đ/c Linh Văn Quý – PBT, CT UBND xã phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Linh Văn Quý – PBT, CT UBND xã đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của các đại biểu và giải trình làm rõ thêm về chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương trong năm 2024 trong dự thảo kế hoạch. 

Kết luận Hội nghị, đ/c Nông Thanh Huế - CT UBMTTQ xã đánh giá cao trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn huyện tham mưu UBND xã soạn thảo kế hoạch và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức tốt hội nghị phản biện. Sau hội nghị, đề nghị các công chức chuyên môn tiếp tục tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh kế hoạch theo các ý kiến phản biện của đại biểu đã nêu tại hội nghị./.

Nguồn: UBMTTQ xã

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
88/BC-UBND
26-06-2024
91/BC-UBND
02-07-2024
54/KH-UBND
01-07-2024
89/BC-UBND
28-06-2024
87/BC-UBND
25-06-2024
86/BC-UBND
25-06-2024
85/BC-UBND
24-06-2024
84/BC-UBND
24-06-2024
83/BC-UBND
21-06-2024
80/BC-UBND
18-06-2024

About