Skip to main content
Trích yếu Báo cáo Kết quả việc triển khai, thực hiện khắc phục các chỉ số cải cách hành chínhchưa đạt điểm trong năm 2023, khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ, giảipháp thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2024
Số hiệu văn bản
46/BC-UBND
Ngày ban hành
06-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
58/BC-UBND
24-05-2024
68/UBND
22-05-2024
57/BC-UBND
20-05-2024
72/QĐ-UBND
20-05-2024
56/BC-UBND
20-05-2024
55/BC-UBND
20-05-2024
10/KH-BCĐ
20-05-2024
54/Bc-UBND
17-05-2024
65/UBND
17-05-2024
45/KH-UBND
17-05-2024

About