Skip to main content
Trích yếu Báo cáo Kếtquảthựchiện đăng ký đất đai,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tháng 05 năm2024
Số hiệu văn bản
47/BC-UBND
Ngày ban hành
09-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
58/BC-UBND
24-05-2024
68/UBND
22-05-2024
57/BC-UBND
20-05-2024
72/QĐ-UBND
20-05-2024
56/BC-UBND
20-05-2024
55/BC-UBND
20-05-2024
10/KH-BCĐ
20-05-2024
54/Bc-UBND
17-05-2024
65/UBND
17-05-2024
45/KH-UBND
17-05-2024

About