Skip to main content

Xã Vân An thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 năm 2024

Sáng ngày 21/04/2024,  UBND xã Vân An tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 năm 2024.

Theo đó, các nam công dân sinh từ ngày 01/1/2007 đến ngày 31/12/2007, có hộ khẩu thường trú tại địa phương chưa ra đăng ký NVQS lần đầu phải đăng ký NVQS theo luật định. Năm 2024, xã Vân An có 29 công dân đủ 17 tuổi trên địa bàn tham gia đăng ký NVQS lần đầu.

123

Cán bộ BCHQS xã thông qua nội dung đăng ký cho các công dân

Để đảm bảo thanh niên đến điểm đăng ký đúng thời gian, Hội đồng NVQS xã Vân An đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS nhằm giúp mọi công dân trong độ tuổi cùng gia đình hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện NVQS theo quy định.

123

Tại điểm đăng ký, các thanh niên được kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ, văn hóa, chính trị ...Kết thúc đợt đăng ký, có 29/29 thanh niên trên địa bàn xã đến đăng ký đúng theo Luật định, đạt 100% kế hoạch. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS; đồng thời, làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2025 chính xác, công bằng, đúng luật định. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục giúp cho mọi công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

   

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
58/BC-UBND
24-05-2024
68/UBND
22-05-2024
57/BC-UBND
20-05-2024
72/QĐ-UBND
20-05-2024
56/BC-UBND
20-05-2024
55/BC-UBND
20-05-2024
10/KH-BCĐ
20-05-2024
54/Bc-UBND
17-05-2024
65/UBND
17-05-2024
45/KH-UBND
17-05-2024

About