Skip to main content
Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ VÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

RA MẮT MÔ HÌNH " NGÔI NHÀ AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM" TẠI XÃ VÂN AN

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM XÃ VÂN AN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

        Ngày

Hội CCB huyện kiểm tra công tác Hội tại xã Vân An

UBMTTQ Việt Nam xã Vân An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 -2029

UBMTTQ xã Vân An hoàn thiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”

ỦY BAN MTTQ XÃ VÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

RA MẮT TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG, CÂU LẠC BỘ NHẢY DÂN VŨ THỂ THAO

Các tổ chức Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã Vân An tổ chức tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Subscribe to Tin hoạt động

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
58/BC-UBND
24-05-2024
68/UBND
22-05-2024
57/BC-UBND
20-05-2024
72/QĐ-UBND
20-05-2024
56/BC-UBND
20-05-2024
55/BC-UBND
20-05-2024
10/KH-BCĐ
20-05-2024
54/Bc-UBND
17-05-2024
65/UBND
17-05-2024
45/KH-UBND
17-05-2024

About